Registratie van uw persoon / inschrijving als alleenwonende / domicilie of referentieadres verkrijgen kan via deze website

Een officieel geregistreerd adres als uw contactadres of zelfs als uw hoofdverblijfplaats binnen de stad van keuze kan u ter beschikking krijgen via onze diensten. De bevolkingsdienst kan uw aanvraag tot inschrijving verwerken binnen de 72 uur. De aangifte kan gebeuren bij de bevoegde instanties via de loketten en dankzij de Corona kan het nu ook volledig online. Wil u een officieel geregistreerd vestigingsadres verkrijgen kijk dan onderaan deze pagina voor wat betreft de prijzen en voorwaarden.

Domicilieadres

Wat is een domicilieadres?

Een domicilieadres is het adres waarop men ingeschreven is in het bevolkingsregister als zijnde hoofdverblijfplaats houden op dat bepaalde adres. Die erkende hoofdverblijfplaats wordt meestal pas erkend door de bevolkingsdienst nadat de politie de vaststelling deed dat je daar inderdaad aanneembaar hoofdzakelijk verblijft op dat adres. Een hoofdverblijfplaats is een juridisch begrip dat men bepaald op basis van feiten. Dat is althans de theorie van de Belgische wetgever. In de praktijk kan het domicilieadres verschillen van de feitelijke verblijfplaats. Zo hebben veel studenten hun domicilie nog thuis bij hun ouders, maar verblijven zij in feite in de stad waar ze hun studie volgen.
Soms neemt men opzettelijk een andere of tweede domicilie om b.v.b. administratieve of andere redenen. Zo gebeurt het weleens dat een politicus domicilie neemt in een andere gemeente, omdat daar de kans op verkiezing / verkozen worden groter is, bijvoorbeeld omdat er minder concurrentie van partijgenoten is.

Referentieadres

Wat is een referentieadres?

Een administratieve registratie die tot stand kan komen tussen 2 rechtspersonen. Deze vorm van registratie bied voordelen die men bij een domicilieadres niet vindt.

Postadres

Wat is een post/briefadres?

Dit is een begrip dat we vooral in de Nederlandse administratie en rechtsysteem terugvinden. Het briefadres is vergelijkbaar met wat de Belgische wetgever een referentieadres noemt. Zowel het briefadres als het referentieadres zijn administratieve registraties, beide hebben betrekking op de registratie van een natuurlijk persoon (mens) in de bevolkingsregisters. Deze vorm van registratie bied voor de burger voordelen die bij een domicilieadres niet kunnen genoten worden. Er is geen sprake van feitelijk / fysiek verblijf, dit in tegenstelling tot wat we zien bij een domicilieadres.

VESTIGINGSADRES

Wat is een vestigingsadres?

Het officieel adres van een persoon of vennootschap. Deze vorm van registratie bied voordelen die men bij een referentie of domicilieadres niet vindt. Voor langdurig werklozen en IGO steuntrekkers is deze vorm van registratie niet aangewezen.

Ben je verplicht een vast adres te hebben?

Je verblijft vaak in het buitenland, de hele tijd op pad, je verblijft her en der bij vrienden, verblijvende op een camping! Maar hoe zit het dan met je post?

Hoe blijf je bereikbaar voor de overheid en andere officiële instanties? Voor je post kan je simpelweg een postbus huren. Voor tussenkomsten van de mutualiteit, pensioen, werkloosheidsuitkeringen en kinderbijslag … heb je een officieel adres nodig. Daarvoor moet je volgens de Belgische wetgeving ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar je hoofdverblijfplaats is. Dat wordt een beetje moeilijk als je woning of verblijfplaats niet op één plaats gevestigd is. Gelukkig is hiervoor een oplossing!

Mensen die een mobiele woning hebben of zakelijk in het buitenland verblijven, mogen in België over een referentieadres beschikken. Dat is het adres waar iemand anders, bijvoorbeeld je ouders, een familielid of iemand anders z’n domicilie (hoofdverblijfplaats) heeft en die het oké vindt dat jij ook op dat adres ingeschreven / gerefereerd bent zonder dat je er zelf woont. Dat gieten jullie in een mooie overeenkomst die je laat goedkeuren door de gemeente. Check!

Registratie

Uw nieuwe adres registratie/inschrijving via bevolkingsdienst wijzigen kan vlot. Dit kan binnen de 72 uur ingediend worden bij de bevoegde instanties.

Tarieven

  • 1 maand huur = 247 
  • 3 maand huur = €660 
  • 6 maand huur = €1.200

U kan ook opteren voor onze 1 of 2 jaar promotie.  Doorzenden van post is gratis.

Waarborg

Bij ons hoeft de huurwaarborg geen 3 x het huurbedrag te zijn dat dan ergens op een geblokkeerde rekening moet blijven staan. Dankzij onze diensten kan de huurwaarborg in sommige gevallen beperkt blijven tot slechts €250

Indien de cliënt vervolgens tijdig de huur van €247 bij aanvang van maand 2 en maand 3 voldoet dan kan bij aanvang van maand 4 de borgstelling worden aangewend om de huur en diensten bij de 4de maand te voldoen.

Opgelet: De waarborg van €250 rekenen we alleen indien de client huurt op maandbasis. Wie 3 maand of langer huurt is vrijgesteld van huurwaarborg (huurwaarborg = gratis)

2 jarige Overeenkomst

24 maand/2 jaar tarief = €2.700  Als ‘lange termijn’ client verkrijgt u meteen maar liefst 56 % korting. (dit komt neer op slechts €112 per maand) Dit dient uiteraard eenmalig te worden voldaan voor aanvang van de overeenkomst tot een periode van 2 jaar.

(ter vergelijking: indien u bij een vastgoedkantoor een leuke studio zou huren dan dient u maandelijks meer dan  € 500 huur te voldoen en 3 maand borgstelling. Bij ons is de huur slechts €112 en u heeft geen borgstelling te voldoen)

Interesse in onze diensten?

Neem met ons contact op via ons contactformulier en we kijken of u in aanmerking komt voor onze diensten.

CONTACTFORMULIER

Ik wens opgebeld te worden

Gelieve te kiezen:

Controleer wat voor jou geldig is

10 + 14 =

Heeft U dringend hulp nodig?

Bel ons op  +32 488 10 86 83 of WhatsApp +32 498 35 20 54 tussen 18 & 19 uur.