BETAAL OPTIES

 

UITSTEL VAN BETALING, UITZONDERLIJKE SITUATIE:

Niet tegenstaande mijn persoonlijke bedenkingen bij de voorstellen die we soms binnenkrijgen, toch zijn we vanuit de VZW eventueel bereid tot ‘maatwerk’ en trachten we ook in uitzonderlijke situaties een dienst te bieden, zelfs wanneer de vragende partij onvermogende is.

Bij uitzonderlijke situaties zijn we eventueel bereid om aan de slag te gaan zonder dat de cliënt meteen betaald. Of u zich in een uitzonderlijke situatie bevindt dat kan blijken wanneer u onderstaande info even doorneemt.

In eerste orde wens ik toch wel zeer duidelijk te stellen dat onze VZW en niemand van onze medewerkers de autoriteit heeft om op te treden als kredietverstrekker. Bijgevolg is het gebruikelijk dat een cliënt de betaling bij aanvang van onze diensten voldoet. Als cliënt kan u opteren om de betaling volledig te voldoen of slechts te voorzien in een provisie. Uitzonderlijk kunnen we zelfs een uitstel of een alternatieve betaling toestaan.

In de praktijk geeft dit de volgende 4 betalingsmogelijkheden als meest voorkomende:

l

OPTIE

1

Cliënt geeft ons een opdracht en voldoet voor onze dienst en de eerste maand huur 247 euro. Tevens voorziet de cliënt in een borgstelling, deze is slechts 1 maand en komt op 250 euro.

Indien de cliënt vervolgens ook bij aanvang van maand 2 en maand 3 telkens 247 euro voldoet dan kan bij aanvang van maand 4 de borgstelling van 250 euro worden aangewend om de huur en diensten bij de 4de maand te voldoen.

Het voordeel dat de cliënt hierbij geniet ligt eenvoudig voor de hand als volgt: Wanneer u dit aanbod vergelijkt met het aanbod bij een vastgoed verhuurkantoor dan ziet u dat de borgstelling bij een vastgoedkantoor niet slechts 250 euro maar wel het maandelijks huurbedrag maal 3 bedraagt!

Wie bij een verhuurkantoor iets huurt voor bijvoorbeeld 500 euro dan kom je al snel op 1.500 euro wat geblokkeerd moet worden op een rekening voor een periode van minstens 1 jaar zodat dit niet kan aangewend worden als huur. Bij ons voldoet de cliënt slechts 250 euro en dit mag worden aangewend als huur bij aanvang van de 4de maand. (betaling door de cliënt voldaan = binnen de 5 werkdagen een adreswijziging)

l

OPTIE

2

De cliënt voldoet 660 euro hetwelk dienende is voor onze diensten en de huur gedurende een periode van 3 maand. (betaling door cliënt voldaan = binnen de 5 werkdagen een adreswijziging)

l

OPTIE

3

Uitzonderlijke situatie! Herkent u zich in het volgende profiel? U heeft absoluut geen probleem met geld of met betaling. Wel hebt u ernstige twijfels bij de kwaliteit van een dienstverlening die reeds op voorhand betaald werd of u vreest te zullen betalen en nadien geen resultaat te zien?

U bent het type dat bij uw advocaat geen provisie betaalt en van de advocaat verwacht dat hij met u een resultaatverbintenis aangaat of minstens aan de slag gaat op een basis van ‘no cure no pay’. U betaalt in uw zakelijk leven nergens een voorschot of vooruitbetaling en verkiest in zaken te gaan met derde waarbij u eerst de diensten en goederen in handen krijgt en dan pas afscheid neemt van uw geld. Is deze zonet omschreven profielschets iets waarin u zich herkent?

In dat geval kan u misschien veilig handelen met een ‘derde rekening’. Dit systeem met derde rekening is heel eenvoudig en vermijd in theorie elke vorm van risico. U voldoet de betaling op wat men noemt een ‘derdengeldrekening’. Derdenrekeningen genieten in theorie wettelijke bescherming, wat er onder andere op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n). Derdenrekeningen zijn perfect legaal en worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen.

Uw betaling kan o.a. via de derdengeldrekening van een notaris of een deurwaarder die u zelf vrij kan kiezen. U hoeft ons dus niet te vertrouwen, u gaat in zee via een notaris of een deurwaarder waarin u vertrouwen heeft. De door u aangeduide partij die dit derdengeld onder zijn hoede heeft geeft dit pas vrij wanneer de dienst of het goed waar u om verzocht heeft daadwerkelijk verschaft werd aan u. Als opdrachtgever geniet u in theorie dus een volledige bescherming.

Persoonlijk vindt ik dergelijke werkwijze overkill wanneer het slechts om een paar honderd euro’s gaat. Sommige cliënten zien dat anders en binnen onze VZW vormt de cliënt z’n keuze geen probleem.

Mijn inzien kan het werken via een derdenrekening een bijkomende garantie bieden voor iemand die een voordeel tarief wenst bij het betalen voor een periode van 24 maand of 2 jaar. In dat geval wordt de grootorde van het totale bedrag (24 x 112 euro) dus dan kan een derdenrekening soms handig zijn. (betaling voldaan op de derdenrekening = binnen de 12 werkdagen heeft u een adreswijziging)

l

OPTIE

4

Uitzonderlijke situatie! Herkent u zich in het volgende profiel? U heeft weldegelijk een probleem met geld. U zou graag willen maar kan heden niet betalen. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een omstandigheid buiten uw wil om waardoor u reeds geruime tijd geen inkomsten had.

We zien soms mensen die vanwege een ambtelijke schrapping zonder registratie en bij gevolg dus ook zonder uitkering kwamen te staan. Soms worden we geconsulteerd door mensen die beweren dat ze vanwege een geblokkeerde bankrekening niet aan geld kunnen. Is deze of gelijkaardige profielschets in ‘optie 4’ iets waarin u zich herkent?

In dat geval kan u uitstel van betaling verkrijgen door tijdelijk op te treden / te handelen in opdracht van ‘derde’. (deze ‘derde’ partij is een persoon, organisatie of andere eenheid die geen onderdeel is of vormt van onze VZW. Deze ‘derde’ partij is een dienstenaanbieder, geen cliënt van onze VZW)

We kunnen u eenvoudig in contact brengen met dergelijk ‘derde’ partij die u tijdelijk van dienst kan zijn omdat u hen van dienst bent.

Deze derde partij gaat aan ons een provisie voldoen zodat onze VZW meteen voor u het nodige kan doen zodat uw registratie vlot tot stand kan komen. U persoonlijk geniet hierbij – dankzij de tussenkomst van de derde partij – een uitstel van betaling gedurende 2 maand.

In de praktijk komt dat er dus op neer dat u de betaling met betrekking tot de eerste maand pas hoeft te voldoen nadat u reeds onze diensten verkregen hebt en tevens al uw administratie weer in orde hebt. U levert dus geen financiële bijdrage bij aanvang wanneer u de opdracht aan ons geeft. U betaalt pas nadat de opdracht met succes werd uitgevoerd en bijgevolg uw persoonlijke registratie een feit is.

Waarom gaat die derde partij u van dienst zijn? Is dat gratis, is dat een liefdadigheid? Nee absoluut niet, u dient weldegelijk te voorzien in een wederdienst. Wat de derde partij van u vraagt is geen geld maar wel uw tijd. De tijd en prestatie die men u vraagt is dat u een bankrekening gaat openen in opdracht van de derde partij. Om dit voor u mogelijk te maken krijgt u tijdelijk een mandaat van de derde partij zodat u de rekening op naam van de derde partij kan openen bij eender welke bank. De tijd die u investeert zal ongeveer 2 uur zijn. Of het spenderen van uw tijd opweegt tegen een uitstel van betalen gedurende 2 maand dat dient u voor uzelf uit te maken. (zodra u de rekening voor een derde partij heeft geopend = binnen de 5 werkdagen heeft u een adreswijziging)

Locatie

Antwerpen

Bel ons

+32 488 10 86 83

WhatsApp

 +32 498 35 20 54

CONTACTFORMULIER

Ik wens opgebeld te worden

Gelieve te kiezen:

Controleer wat voor jou geldig is

2 + 9 =