Category: Algemeen

Bevolkingsregisters, algemene principes

De wet bevat twee principes betreft de wijze waarop de bevolkingsregisters accuraat moeten gehouden worden. Ten eerste bepaalt de wet dat iemand die zijn hoofdverblijfplaats wijzigt, daar aangifte van moet doen binnen acht werkdagen nadat de nieuwe woning werd betrokken, dit op de wijze die bij koninklijk besluit wordt bepaald. Vooraf een aangifte doen heeft …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/bevolkingsregisters-het-bijhouden-ervan-de-algemene-principes/

Strafrechtelijk en strafprocesrechtelijk, verzwarende elementen

De opsporing van het misdrijf domiciliefraude of het ermee samenhangende misdrijf verloopt volgens de algemene principes van het straf(proces)recht. In tegenstelling tot het bestuursrecht werd op het vlak van het straf(proces)recht wel een regelgeving uitgewerkt die een algemeen kader schetst: het Strafwetboek van 8 juni 1867 en het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/strafrechtelijk-en-strafprocesrechtelijk-algemeen/

Politiestaat, bestuursrechtelijk administratieve maatregel

De registratie in de bevolkingsregisters of het wachtregister dient, volgens de Belgische overheid, tot doel de bevolking te kennen en meer bepaald de identificatie te vergemakkelijken van de personen die op het grondgebied verblijven. In tal van Europese landen primeert voor de overheid de communicatie tussen hun instanties en de burger. In de meeste EU-landen …

Continue reading

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/bestuursrechtelijk-algemeen/