Domicilieadres bekomen

address_change_intro

Domicilieadres, Referentieadres of Postadres: U kan via ons binnen de provincie van uw keuze de aanvraag tot registratie laten plaatsvinden.

(wat zijn de mogelijke gevolgen bij het niet hebben van een persoons registratie; je hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België. De identiteitskaart die je tot heden gebruikte bekomt ongeldig, je ondervindt problemen bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, … Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. Bron: Stad Mechelen: klik hier)

U heeft problemen met het bekomen van uw persoonsinschrijving ? U kan bij ons een locatie ter beschikking krijgen waarbij u vervolgens via de bevolkingsdienst uw aanvraag tot registratie kan doen. Dergelijke aanvraag kan u fysiek doen via de loketten of online via de site van de gemeente.

Onze VZW biedt u binnen België 3 formules, eenvoudig toepasbaar, alles inclusief.

Formule 1: Dit is de meest genomen formule. De maandelijkse investering komt hier op 220,- / maand. (de borgstelling vormt net zoals bij een immobiliënkantoor twee maanden). Meestal vraagt een immobiliënkantoor om de borg te laten staan op een geblokkeerde rekening, dit tot het eind van de overeenkomst. Bij ons heb je daar vrijheden. De cliënt heeft bij ons immers het voordeel dat men deze borg ook mag aanwenden als huur voor de twee komende maanden. Bij een immobiliënkantoor of privé verhuurder ziet men vaak de eis van de plaatsbeschrijving, brandpolis, enz… Bij ons hoeft dit niet, we brengen dat niet in rekening, u heeft dus geen onkosten.

Formule 2: Hier voldoet de cliënt geen borgstelling. Wel voldoet men ter vervangen van de borgstelling de dossier opstart van 170,- euro.

Formule 3: Wie 12 maand vooruit voldoen bespaart 643,- euro op jaarbasis.

Cliënten die een van deze 3 formules nemen kunnen rekenen op onze persoonlijke begeleiding bij de bevoegde instanties. Onze begeleiding kan ook bij sociale instanties zoals ziekenkas, OCMW kantoren, fonds voor kindergeld, pensioen, enz…


address-changeTarieven voor algemene diensten van de VZW

Behoudens anders akkoord bedragen onze tarieven:

Eerste verkennend consult van 30 min komt dit op 30 euro.

Gebruikelijke kantoorkosten en administratiekosten: gratis

Uurtarief: in overleg met de cliënt

Aangetekende zendingen € 10,00 per stuk

Verplaatsingskosten/km € 1,00

Telefoniekosten: gratis

• Hot Seat, Mental Coaching PT: 390,- euro (het nut en de inhoud druk hier voor meer info betreft de Hot Seat), Urgentie tarief: +50


Voorafgaande opmerkingen:

U kan rekenen op onze veertien jaren ervaring, deze ervaringen en onze inspanning levert positief resultaat ten gunste van uw zaak, uw leven.

Wie zo goedkoop mogelijk wil gediend zijn adviseren we om zich te richten tot het OCMW kantoor in de gemeente van woonst, hier hoort u gratis de mening van de vertegenwoordigers van de overheid. Wie zo voordelig mogelijk wil gediend zijn kan misschien bij ons terecht, bij ons bekomt u de ervaring & praktijk onafhankelijk van enige overheidsinspraak. Bij de overheid zal men soms op zoek gaan naar een excuus, een onaangenaam waarom men geen gevolg of oplossing kan/wil bieden aan uw vraag of probleem. Wij daarentegen hebben via VZW OCMW voor u heel kortbij of via exotische omkadering een mogelijke oplossing voor uw probleem.

Onze luisterbereidheid en diensten zijn ruim. We zijn groot door klein te blijven. Daarom hanteren wij voor iedereen een toegankelijk tarief.

Voor een verkennende consultatie, met situering van uw problemen, voorstel van aanpak, bekomt u advies voor een investering van slechts 20 euro tijdens de kantooruren, 30 euro buiten de kantooruren.

Dit vrijblijvend verkennend consult bij een kop koffie zal meteen uitwijzen wat we voor elkaar kunnen betekenen, of het tussen de partijen klikt. Er kan dan gratis een dossier geopend worden. Tijdens deze consultatie bekomt de cliënt vaak reeds een beter inzicht waardoor de cliënt zelfredzaam wordt.

Een dossier kan ook online worden geopend.

Behoudens andere overeenkomst wordt de staat van vergoeding of provisie bepaald volgens partijbeslissing, conform de bepalingen van het gerechtelijk wetboek in billijke gematigdheid.

We zijn resultaat gericht en overtuigd van onze competenties, een no cure no pay behoort dan ook tot uw opties.

Het is in uw eigen belang zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk uw stukken door te mailen voorafgaand aan een consult.

Maak een map met:

– Uw concrete vragen en verwachtingen

– Een korte samenvatting van uw probleem en verwachting

– Een inventaris met uw stukken

– Alle identiteiten van alle betrokken partijen


Websitetoegang is voor iedereen gratis.

De opbouw van deze site en het beantwoorden van vragen via e-mail vraagt dagelijks van ons veel tijd en vergt een belangrijke investering van onze energie. We verkiezen om deze VZW volledig onafhankelijk te houden van elke vorm van – overheids – inspraak. Het beheer en het online beantwoorden van uw vragen doen we volledig gratis.

Mogen we u vragen, uit respect voor onze inspanningen, gelieve voor informatie en uw bijkomende vragen bij voorkeur ons e-mail adres te gebruiken. Vragen die u via telefoon gaat richten, enkel tussen 11.00 en 12.00 uur of van 13.00 tot 14.00 uur. (voor u met ons telefoon contact opneemt, voorzie alvast pen en papier dan hoeft u dit niet te gaan zoeken tijdens het telefoon gesprek)

Voor het vastleggen van afspraken en extreme urgenties mag u ook buiten kantoor uren bellen.

Consultatie kan alleen na afspraak: Tel. (+32) 488/10 86 83

(voorafgaande hebt u reeds per mail uw vragen aan ons over gemaakt)

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier  om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

 

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domicilie/