Domicilieadres bekomen

address_change_intro

Domicilieadres, Referentieadres of Postadres: U kan via ons binnen de provincie van uw keuze de aanvraag tot registratie laten plaatsvinden.

(wat zijn de mogelijke gevolgen bij het niet hebben van een persoons registratie; je hebt geen officieel adres en administratief besta je niet meer in België. De identiteitskaart die je tot heden gebruikte bekomt ongeldig, je ondervindt problemen bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, … Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. Bron: Stad Mechelen: klik hier)

U heeft problemen met het bekomen van uw persoonsinschrijving ? U kan bij ons een locatie ter beschikking krijgen waarbij u vervolgens via de bevolkingsdienst uw aanvraag tot registratie kan doen. Dergelijke aanvraag kan u fysiek doen via de loketten of online via de site van de gemeente.

Onze VZW biedt u inzake rijksregistratie tal van mogelijkheden en opties. De 2 meest genomen opties zijn de volgende:

1: Jou maandelijkse investering komt op 220,- / maand. Je start met 3 maand en kan nadien stoppen of verder huren op maandbasis.

2: Je neemt onze dienst voor slechts 1 maand. Je voldoet in dit geval 170,- euro dossieronkost.

3: Je voldoet een gans jaar of toont ons jou solvabiliteit en bespaart meteen 710,-

 

Wie een van deze 3 opties neemt kan rekenen op onze persoonlijke begeleiding bij de bevoegde instanties. Onze begeleiding kan je ook bekomen bij sociale instanties zoals ziekenkas, OCMW kantoren, fonds voor kindergeld, pensioen, enz…

 


address-change

Tarieven voor algemene diensten van de VZW

Behoudens een ander akkoord bedragen onze tarieven:

• Eerste verkennend consult van 30 min komt op 30 euro.

• Gebruikelijke kantoorkosten en administratiekosten: gratis

• Uurtarief: in overleg met de cliënt

• Verplaatsingskosten/km € 1,00

• Telefoniekosten: Tussen 18.00u en 19.00u is dit gratis


Voorafgaande opmerkingen:

U kan bij ons vertouwen op meer dan veertien jaren ervaring. Deze ervaring en onze inspanning levert positief resultaat ten gunste van uw zaak, uw leven.

Wie een ‘goedkoop’ advies wil, aan hen adviseren we om zich te richten tot het OCMW kantoor in de gemeente van woonst. Daar hoort u ‘gratis’ de mening van de overheidsvertegenwoordigers. Wie voordelig wil gediend zijn kan beter bij ons terecht. Bij ons krijgt u de theorie & de praktijk ervaring. Dit alles bekomt u onafhankelijk en vrij van enige overheidsinspraak.

Test het uit voor jezelf en geef het een kans:

Bij de overheid zal u ervaren hoe de dienstdoende ambtenaar tegenover u staat en op zoek gaat naar een excuus ‘een waarom’ er geen gevolg of oplossing kan/wil geboden worden aan uw vraag of probleem. Binnen onze VZW staan we niet tegenover u, we staan naast u. We denken constructief met u mee. We handelen vanuit een no-nonsens en ‘out of the box’ denkwerk. We zijn groot door klein te blijven en hanteren voor iedereen een toegankelijk tarief.

Een verkennende consultatie inzake de uitdaging waar u heden voor staat, dit komt buiten kantoortijd op 80 euro en binnen kantoortijd op slechts 30 euro. Dit vrijblijvend verkennend consult zal meteen uitwijzen wat we voor elkaar kunnen betekenen. (niet zelden bekomt de cliënt reeds bij dit eerste consult een inzicht waardoor de cliënt zelfredzaam wordt)

Behoudens een andere overeenkomst wordt de staat van vergoeding of provisie bepaald volgens partijbeslissing, conform de bepalingen van billijke gematigdheid. Binnen de VZW zijn we resultaat gericht. Overtuigd van onze competenties zijn we dan ook bereid tot een no cure no pay.

Je kan een dossier bij ons ook online laten openen:

Het is hierbij in uw eigen belang om zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk uw stukken door te mailen, dit voorafgaand aan een consult.

Maak een map met:

– Uw concrete vragen en verwachtingen

– Een korte samenvatting van de uitdaging waar u voor staat en uw verwachting naar ons toe

– Een inventaris met uw stukken

– Alle identiteiten van de betrokken partijen

 


Toegang tot onze website is voor iedereen gratis.

De opbouw van onze website en het beantwoorden van vragen via e-mail vraagt dagelijks veel tijd van ons. Dit alles vergt een investering van onze energie. Ook in uw belang, we verkiezen om onze VZW volledig onafhankelijk te houden. We vermijden elke vorm van overheidsinspraak. Het beheer van deze website en het online beantwoorden van vragen doen we gratis.

Met respect voor de inspanningen van onze medewerkers: Gelieve voor informatie en bijkomende vragen bij voorkeur ons Email adres te gebruiken. Vragen die u via telefoon gaat richten, enkel tussen 18.00u en 19.00u (Tip: voorafgaande een telefoon contact met ons, voorzie alvast pen en papier. U hoeft dan niet op zoek te gaan tijdens het telefoon gesprek)

Het telefonisch vastleggen van afspraken, het bespreken van urgenties kan eventueel ook buiten kantooruren.

Ons consulteren kan alleen na afspraak: Tel. (+32) 488/10 86 83

 

(voorafgaande hebt u reeds per mail uw vragen aan ons over gemaakt)

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier  om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

 

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domicilie/