Klassieke voorbeelden van domiciliefraude

10846331_766274806761699_944875058139095002_nAls alleenstaande moeder staat ze met haar twee kleine kinderen ingeschreven op een woning. In werkelijkheid woont ook haar vriend in de woning. De vriend staat echter ingeschreven buiten de hoofdverblijfplaats omdat anders de sociale uitkering van de moeder aanzienlijk zou dalen.

Een politieker wenst zich verkiesbaar te stellen in een andere gemeente dan waar hij zijn hoofdverblijfplaats. Om verkiesbaar te zijn in een bepaalde kieskring (gemeente bij gemeenteraadsverkiezingen, provincie bij Vlaamse en federale verkiezingen, …), dient men ingeschreven te zijn op een locatie binnen die kieskring. Dus neemt de politieker een woning in de gemeente waar hij zich wil verkiesbaar stellen en verklaart vervolgens valselijk bij de bevolkingsdienst dat deze woning zijn hoofdverblijfplaats is. Het is niet uitzonderlijk dat bij een ‘rondje oppositie pesten’ of bij een afrekening binnen het milieu een politieker heel wat tegenwind ervaart wanneer hij of zij een adreswijzing wil laten doorvoeren naar een gemeente waar men zich wil verkiesbaar stellen als gemeenteraadslid. Soms komt zelfs na uitspraak bij de Raad van State een politieker zijn reeds bekomen mandaat te vervallen nadat iemand uit het milieu de kat de bel aanbind.

Links:

Onderzoek naar mogelijk domiciliefraude

Klacht Demannez wegens schending privacy

Onderzoek naar fictieve domicilies Uytendaele

Waar woont Siegfried Bracke

Beschuldigingen van Siegfried Bracke

Siegfried Bracke – home

Siegfried Bracke zijn onderbroeken

Gent ontkent fouten in affaire Siegfried Bracke

Gentse politie controleert raadslid op huisjesmelkerij

Greet van Linter roept herinnering aan Marijke Dillen

VLD man Noel Slangen is ooit halsoverkop teruggekeerd van vakantie om zijn domicilie te veranderen naar Brussel. Omdat de procedure voor domicilie verandering te lang duurde greep dhr. Slangen echter naast de post.

Links:

Noel Slangen was voorbestemd

Noel Slangen wilde mediaminister worden

Waarom Sven Gatz en niet Noel Slangen mediaminister werd

Een bemiddelde persoon uit bijvoorbeeld Antwerpen of Brussel bezit een tweede verblijf te Koksijde of Knokke-Heist. Hoewel deze persoon overwegend in Brussel of Gent woont en slechts sporadisch in Koksijde of Knokke-Heist komt laat deze persoon zich toch aan de kust inschrijven. Op deze manier betaalt deze persoon zijn inkomstenbelasting met lage opcentiemen aan de kust en niet met de hogere opcentiemen in zijn hoofdverblijfplaats te Brussel of Gent.

Link: Koksijde het mekka van de domiciliefraude

Een man heeft schulden en kan deze niet voldoen. Hij mag bij iemand van familie of zijn partner wonen op voorwaarde dat er geen deurwaarder of andere dreigende partij aan de deur komt. De man neemt zijn domicilie op een ander adres zodat schuldeisers om de tuin worden geleid.

Een vrouw geniet een uitkering als alleenstaande moeder en krijgt ook alimentatie van een vroegere partner. Ze geniet een verlaagd huurtarief van de huisvesting maatschappij omdat ze verklaard alleen te wonen. Dat haar nieuwe vriend ook het huis bewoond ‘vergat’ ze te vermelden.

Men koopt een woning en doet hiervoor bij de overheid beroep op toekenning van een Woonbonus, een vereiste tot het bekomen van de bonus is zelf de woning betrekken. Na verloop van tijd heeft men soms andere wensen inzake bewoning, dat kan een probleem meebrengen, tenzij men creatief omgaat met het domicilieadres.

Link: Domicilie voor woonbonus

Een pand met vele postbussen in een achterbuurt van een grote stad. Het aantal postbussen is niet in verhouding met de grootte van het pand. Meerdere mensen gebruiken de postbus als officieel adres, maar wonen in feite elders.

Link: Gent voert strijd tegen domiciliefraude

Iemand die out the box durft te denken of niet toegeeft aan social conditioning laat zich natuurlijk niet beperken door maatschappelijke kortzichtigheid maar laat zich professioneel begeleiden naar betere oorden.

Link: Belgische belasting ontduikers via Monaco

Natuurlijk zijn er de verhalen van schuldenaars die ergens in een riante villa wonen en officieel afgeschreven zijn ofwel een officiële hoofdverblijfplaats hebben in een eenvoudige kamer binnen of – bij voorkeur – buiten België. Er zijn ook handelaars die de maatschappelijke zetel van hun onderneming op een postadres vestigen om deurwaarders te verschalken terwijl hun exploitatie en hun activa op andere plaatsen staat.

De wet voorziet niet alleen het misdrijf domiciliefraude maar ook het misdrijf organisatie van onvermogen en ten aanzien van handelaars bestaat er zelfs een vordering in faillissement wanneer er geen uitvoerbare activa kunnen worden teruggevonden.

Zo hebben de parketten meer dan eens vorderingen ingesteld wegens domiciliefraude en het organiseren van onvermogen. Ook worden vorderingen ingesteld tot failliet verklaringen van ondernemingen waar geen activa kunnen worden teruggevonden.

Domiciliefraude is voor de Belgische overheid met het beleid dat haar politie en parket voert een ‘hot topic’ en dat kan men in een pseudo rechtstaat als België geen verrassing noemen, men dient immers ‘prioriteiten’ te stellen en de hoofd van de bijzaken te onderscheiden.

Link: De uitgeteerde staat

De strijd tegen domiciliefraude wordt op verschillende beleidsniveaus opgedreven: zowel op federaal, gewestelijk als gemeentelijk niveau vat men de strijd tegen domiciliefraude ernstig op en neemt men de afgelopen jaren meer en meer maatregelen om deze te versterken, zowel op reglementair als op praktisch vlak.

Laat ons de kop niet in het zand steken, waar voltrekt zich meestal de grote fraude, bij een kleine steuntrekker of bij de zeer kapitaal krachtige met hun machtige relaties en lobby binnen justitie & politiek?

Links:

Freya van den Bossche en de put van 17 miljard

Turtelboom verzwijgt subsidies

Met respect voor het Evenredigheidsbeginsel, Proportionaliteitsbeginsel en het Prioriteitsbeginsel, als het gaat om overlevingsfraude zijn wij de eersten die pleiten voor een menselijke aanpak. En laat het nu net die menselijke aanpak zijn die bij de overheid in de praktijk wel eens over het hoofd word gezien.

Link: Gij valse alleenstaande

Te vaak zijn er vertegenwoordigers van de overheid die verkondigen dat burgers die van ambtswege geschrapt zijn dit opzettelijk hebben in de hand gewerkt door burgerlijke nalatigheid of met kwaad opzet. Wij zeggen, dat zal inderdaad wel voorkomen maar vaak zijn burgers ook buiten hun wil om het slachtoffer van een ambtshalve schrapping, een feitelijkheid die om tal van reden kon worden tot stand gebracht, welke tot gevolg heeft dat men als burger zijn rechten kwijtspeelt en als ‘achterblijver’ in de marge van de samenleving beland. Dat kan en mag naar onze mening zeker de bedoeling niet zijn! Bij VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn willen het aantal achterblijvers beperken.

De website van VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn geeft een aanzet tot nadenken over de problematiek rond ‘domicilie adressen’ en adres huurders.

De motieven die wij in de loop der jaren meekregen van de bevraagden, hebben wij onder de loep genomen en getoetst aan bestaande regelgevingen en de haalbare toepassingen. Onze studie met aandacht voor mensen met een schuldenproblematiek, de gevolgen voor zichzelf en hun omgeving. Wij verdiepte ons in het reële zicht op de weerslag van bewonersstatuten in verhouding tot de hoogte van vervangingsinkomens. Wij mochten ons herbronnen inzake grondige theoretische mogelijkheden en de praktische beperkingen van referentieadressen.

Wij mochten ervaren dat handelen naar de letter van de wet, voor interpretatie vatbaar is, vooral voor niet-bemiddelde mensen is het verre van eenvoudig om hun basisrechten te laten gelden.

Indien vanuit de overheid of haar relaties binnen de media ooit de vraag zou komen, wij willen vanuit onze ervaringen gerust een bundel van voorstellen en aanbevelingen formuleren met betrekking tot de verschillende beleidsniveaus en uitvoerende instanties.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domiciliefraude-enkele-klassieke-voorbeelden/