Domiciliefraude – rechtsonzekerheid – boedelbeslag

1656440_801130229953039_8945069887151306026_nOnder domiciliefraude begrijpt de overheid alle gevallen waarin de burger zijn vermelding in de bevolkingsregisters niet in overeenstemming is met de plaats waar de burger effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Domiciliefraude wordt door de wet of andere regelgeving nergens gedefinieerd. De rechtsleer, justitie en parket mag er dus zelf een invulling aan te geven. Dat maakt het voor de burger bijzonder gevaarlijk.

Ongeacht hoe de inbreuk op de rijksregisters tot stand komt, het is bijzonder naïef om te denken dat men als burger een rechter ertoe kan bewegen om de verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen, maar wie van een uitdaging houd kan het natuurlijk altijd proberen. Een fout, een inbreuk, een onachtzaamheid, een vergissing, een niet correcte vermelding in de rijksregisters, in regel gaat een – justitie – ambtenaarde fout nooit zoeken bij de overheid, een onrechtmatigheid komt volgens justitie altijd op conto van de burger. Er zullen altijd burgers zijn die buiten hun wil om slachtoffer worden van het systeem, anderzijds zijn er burgers die het systeem aanwenden om bewust fraude te plegen. Indien er sprake is van domiciliefraude dan kunnen de motieven erg uiteenlopen, hierbij als meest voorkomende de sociale fraude die erin bestaat dat men kan verkiezen zich ergens in te schrijven als alleenstaande om een verhoogde of eigen uitkering te bekomen of de uitkering van de partner – waarmee men effectief samenwoont – niet te verminderen, soms zelfs te verhogen. Overheidsinstanties zoals o.a. RVA gaan actief op zoek.

Links:

RVA Betrapt uitkeringsgerechtigden

Politie pakt domicilie fraudeurs

Dubbel zoveel domiciliefraude

Een ander populaire drijfveer is de vlucht of onttrekking aan schuldeisers. Wanneer iemand die gebukt gaat onder schulden zijn registratie neemt op de woonplaats bij familie of vrienden dan brengt dit een onhoudbare druk en ongezonde belasting met zich mee waar een gezonde relatie niet tegen bestand is.

Schuldeisers sturen immers hun aanmaningen en ingebrekestellingen naar het officiële adres van de betrokkene, gerechtsdeurwaarders betekenen bevelen tot betalen en leggen roerend beslag op de plaats waar de schuldenaar staat ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Dat de aanwezige spullen niet van de schuldenaar zijn is niet dienende in de zaak. Het is de eigenaar van de spullen die revindicatie dient aan te tekenen en het beslag van de deurwaarder mag gaan aanvechten bij de beslagrechter. In theorie komt het allemaal nog wel goed, in de praktijk kan men de kansen op succes gaan zoeken achter de komma.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/domiciliefraude/