Alternatieven & Libertarisme

10858565_551296081680738_2895844715235963243_nBelgië is een prachtig land, behalve voor de Belgen zelf. Binnen gemengde maatschappijen remt men de bereidheid tot samenwerking af, zodat dit de eventuele economische ontwikkeling eveneens afremt. Maatschappelijke polarisatie en politiek kan leiden tot een last voor de andere lidstaten / gettovorming of emigratie van degenen die zich niet langer prettig of veilig voelen. Herstel van een dergelijk conflict kan tientallen jaren duren.

Toenemend staatstoezicht op de gewone burger motiveert tot o.a. fiscaal emigreren. Het blijft natuurlijk mogelijk om het vermogen in off-shore compagnies en trusts op te bergen maar het kan natuurlijk ook eenvoudiger. Door het dubbele belastingverdrag tussen België en sommige andere landen heeft men ook als kleine burger mogelijkheden ter optimalisatie. Gaat het om belastingfraude, nee geenszins! Alle constructies zijn in de regel perfect legaal. ‘Belastingoptimalisatie’ of ‘internationale belastingplanning’ zijn termen waarbij men zich vragen kan stellen maar het is indien professioneel toegepast perfect legaal.

Indirect vanuit de overheid bekomen loonslaven & stemvee door de mainstream media een toestroom aan desinformatie, dat leid tot sociale conditioning & limited beliefs, vooringenomenheid en tunnelvisie. De meeste loonslaven & stemvee zijn in overtuiging dat ze best met hun problemen kort bij huis te blijven, best in eigen provincie, liefst zelfs ‘hun eigen stad, hun eigen stal’. Voor de meeste schaapjes is het zicht in de tunnel zeer kort, te kort, al snel botsen ze binnen hun eigen stal ook op een muur. Als er één schaap over de dam is, volgt de rest.

Met alle respect maar we kunnen het niet eens zijn met de korte visie die tal van burgers er op nahouden, teveel Belgen betalen Europees maar denken niet Europees.

Heeft men in het Europa van vandaag dan niet het recht om periodiek te gaan wonen in de verschillende Europese landen of om binnen 1 Europees land regelmatig zich te verplaatsen zonder ergens een vast verblijf te hebben, ja toch. Heeft men in het Europa van vandaag niet het recht om zelfs op hotel te leven (waar men geen woonplaats kan kiezen), ja toch. Heeft men in het Europa van vandaag niet het recht om veel te reizen en de vakanties te nemen in de gekende en minder gekende vakantieoorden, ja toch. Heeft men niet het recht om gewoon het huis te ruilen voor een ruime woonwagen, een vakantiehuisje, lees een wisselend vakantiehuisje of aan te monsteren op een schip waar men werkt en leeft, ja toch. Het internationaal handelsverkeer vergt het uiterste van handelsmensen en voorziet dan ook in tal van mogelijkheden & rechten op vlak van residentie. Ja deze rechten heeft men en ja ze zijn ook in de praktijk toepasbaar, gelet op de gewijzigde normen, de waarden en de gewijzigde economische omstandigheden.

Links:

Wonen in Monaco

Wonen in Andora – NIEUWE REGELS VOOR PASSIEVE VERBLIJFSVERGUNNING

Het avonturisme en het niet honkvast zijn is een mensenrecht. Het overwegen en vermijden van hoge huurkosten wanneer men bijvoorbeeld dient te leven met een te klein inkomen is trouwens ook een mensenrecht. Waarom zou men als burger geen voorbeeld mogen nemen aan moraliteit en ethiek zoals die eigen is aan de overheid?

Vlaanderen corrupter dan Wallonie

Er zijn talrijke sociale en fiscale voordelen die landen zoals o.a. Luxemburg, Zwitserland, Monaco, enz… ook aan de kleine burger te bieden hebben, of zijn deze oorden misschien louter voorbehouden voor zeer kapitaal krachtige burgers en ondernemingen, nee toch. De combinaties tussen verschillende landende leid vaak tot interessante mogelijkheden, te weinig ‘kleine burgers’ blijken dit te beseffen.

Laat ons tenslotte niet vergeten dat er in heel wat landen geen verplichtingen bestaan tot woonplaats en hoofdverblijfplaats. Ook leggen sommige landen aan burgers niet de verplichting op tot het dragen van een identiteitskaart (zoals bijvoorbeeld in Engeland). Velen blijken het reeds vergeten maar de identiteitskaart in België werd niet door de Belgen ingevoerd maar wel door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de vorm van de zogenaamde ausweis zodat elk individu op elk ogenblik door de bezettende macht kon gecontroleerd worden en men ook precies kon weten waar men de betrokkene kon vinden. Dat alles controlerende regime komt heden ten daag ook binnen een politie staat als België nog altijd goed van pas. Is dit in het Europa zonder grenzen wel nog aan de orde? Wij bij VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn zijn alvast van mening dat alternatieven gerechtvaardigd zijn.

Chip registratie van jezelf:

You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.” Er komt weldra een tijd waarin tal van overheden geen vrede meer zullen nemen met louter een ‘eenvoudige adresregistratie’. De overheid zal alle loonslaven & stemvee chippen en registeren in hun systeem. Zoals steeds zal de overheid beginnen bij de zwakste, de pasgeborene, de gevangenen, vervolgens de kudde der naïevelingen en uiteindelijk diegene die door de overheid worden geïncrimineerd als burgers die de ‘wetten van de overheid’ niet willen naleven….

Don’t take my word for it, go find it yourself…

Links:

Microchip into body

All European newborn babies will be microchipped from december 2016

Nederlands biometrisch paspoort

Wikileaks – Microchips in newborn european babies

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.


Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/libertarisme/