OPEN BRIEF

Mainstream media sensatie!

Reeds in 2010 had VZW OCMW meermaals contact genomen met tal van de mainstream media. Hieronder o.a. 2 maal met de redactie van VRT-programma ‘Koppen’. De mainstream media in België, TV & kranten, betoonde als ‘onafhankelijke journalistiek’ nooit enige interesse.

Toen mevrouw minister Turtelboom in 2010 via de pers liet uitbrengen wat haar ‘groot plan’ was m.b.t. domiciliefraude en adresregistratie problemen algemeen, stonden de kranten natuurlijk bol…. met het nieuws van de dag…..

Wie niet tot het naïeve stemvee behoorde wist al te voorspellen dat al die politieke praatmakerij vervolgens in de praktijk allicht geen toepassing zou vinden. We zitten in België…. veel geblaat en weinig wol. We zijn inmiddels jaren verder en het precaire karakter van de domicilie en inschrijfadressen problematiek is groter dan ooit voordien.

Er zijn sindsdien natuurlijk nog andere ‘des volks verkozene’ op het media platform komen staan om het mooie weer te maken met ‘interessante plannen’ betreft het aanpakken van domicilie fraude en de daarmee mogelijk verbonden zijnde sociale fraude. Elke vorm van aandacht blijkt in een pseudo rechtstaat goed om het politiek agenda te dienen.

De medewerkers van VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn hebben reeds meer dan 17 jaar de theorie en de veld ervaringen met de problematiek. Nooit was er een journalist die ons in alle openheid een vraag stelde. Nooit was er media belangstelling voor de visie en ervaringen bij VZW OCMW.

Anno 2011 – 17 Feb. kwam TV één in het programma Koppen met hun beproefde huis recept voor sensatie en fake news. Ze brachten een eenzijdig beeld van het maatschappelijk probleem. De ‘onafhankelijke journalistiek’ gaf alweer een platform aan hun dierbare mevrouw minister Turtelboom, deze mevrouw toen in haar hoedanigheid als minister van Binnenlandse zaken. Ook aan mevrouw Monica De Coninck, in haar hoedanigheid als voorzitster bij het OCMW van Antwerpen werd de mening gevraagd betreft de problematiek rond domicilie en registratie binnen België.

Naar vertrouwde gewoonte bracht de mainstream media deze reportage vanuit ongezonde vooringenomenheid. Slechts vanuit één zijde bekeken werd dit maatschappelijk probleem vanuit een overheidsoptiek in beeld gebracht. Van een onafhankelijk media mag men verwachten dat slachtoffers en ervaringsdeskundige van het Belgische systeem ook even de revue zouden mogen passeren.

In België worden dagelijks meer dan honderdvijftig burgers van ambtswege geschrapt uit de rijksregisters. Duizenden inwoners van het rijk verblijven in België zonder rijksregistratie. Er zijn dus burgers genoeg waarvan men de ervaringen zou kunnen in beeld brengen. Maar blijkbaar zou dat beeld niet dienende zijn voor het politieke agenda. Het zou de samenleving dienen mocht een journalist ook het woord geven aan burgers die het slachtoffer werden van de praktische toepassingen bij de wetgeving op de rijksregisters. Men kan de mening vragen bij een organisatie die onafhankelijk is van enige overheid inspraak.

Ondanks het eerder voorstel van VZW OCMW, wij werden niet geïnterviewd. Wel zagen de programma makers van het programma Koppen een ‘brood & spelen’ in het opvoeren van VZW OCMW als zou deze VZW een organisatie zijn die geen openbaarheid wil geven. Dit soort journalistiek is tenenkrullende en mijlen verwijderd van de realiteit.

De journalisten verkozen alweer om de waarheid geweld aan te doen. Fake news journalisten van de overheid vonden het noodzakelijk om de ‘VZW te ontmaskeren’ tijdens een ‘noodzakelijke’ undercoverreportage van moedige journalisten. De vermeende noodzaak om tot een undercoverreportage te moeten overgaan had duidelijk geen ander doel dan de onwetende kijker of lezer spektakel voor te schotelen.

Meer dan een jaar later werden we binnen de VZW op een ochtend gebeld. De beller bleek een journalist die niet gestoord werd door enige vorm van kennis wat betreft de materie inzake domicilie problematiek. Diezelfde dag in het avond journaal hoorde we dan een ‘geknipte en geplakte weergave’ van het telefoon gesprek van eerder die dag. Bij het aanhoren van ‘dit interview’ konden we maar tot een conclusie komen, knip en plakwerk van de digitale opname ‘binnen het interview’. Dit alles in een poging een gemanipuleerde verklaring te laten horen die niet in overeenstemming was met de opname eerder die dag. Onze verklaring werd weer uit de context geplaatst zodat dit een mistekend beeld gaf. Blijkbaar is de job van journalist voor sommige te zwaar, moeten feiten en realiteit creatief worden aangepast in zoektocht naar sensatie binnen de orde van de dag.

Vanuit VZW OCMW verklaren we in deze open brief: laat bij deze duidelijk zijn voor alle media en overheidsvertegenwoordigers, niemand van u hoeft zich te verlagen tot sfeerschepperij of sensatiezucht. Iedereen die belangstelling heeft in de materie van rijksregisters en domicilie is bij ons altijd welkom. De camera of ander digitale drager mag u plaatsen waar u wil op voorwaarde dat u de feiten en opname weergeeft aan het publiek zoals ze werden vastgelegd.

Het staat iedereen vrij om over de VZW te publiceren. Wees wel minstens zo sportief om dit te doen in een open dialoog met iemand van onze mensen. U mag gerust foto’s en film maken, publiceren in het lang en het breed, in kleur of zwart wit. Maar we vragen, onthoudt de waarheid niet van de bevolking.

Journalist, welke politieke kleur je ook draagt, zet ons gerust aan tafel tegenover iemand van uw favorieten politiekers of parket magistraten. We dagen uit eenieder die dergelijk dubbel interview durft te publiceren zonder censuur. Kunnen we nog duidelijker zijn?

Interesse in onze diensten?

Neem met ons contact op via ons contactformulier en we kijken of u in aanmerking komt voor onze diensten.

CONTACTFORMULIER

Ik wens opgebeld te worden

Gelieve te kiezen:

Controleer wat voor jou geldig is

10 + 13 =