ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN

 

Start van een alternatieve route

Niet alleen natuurlijke personen maar uiteraard ook bedrijven maken gebruik van de vrijheid van vestiging en de mogelijke postadressen & registraties. Het gaat in veel gevallen om Luxemburgse postbusbedrijven die in samenspel met nog andere postbusbedrijven in Gibraltar, Cyprus, Hongkong, de Britse Maagdeneilanden en andere fiscale vluchtlanden, zoals Ierland, binnen dezelfde groep onderling leningen toekennen, intresten en dividenden betalen, royalty’s vragen en uitkeren. Perfect legaal kunnen ze elkaar inkomsten en fiscaal interessante verliezen toestoppen, enzovoort. Allemaal bedoeld om finaal nog slechts een habbekrats aan belastingen te moeten betalen. Op die manier laat Luxemburg zich dus dankbaar lenen als fiscale vluchtroute naar de meeste notoire belastingparadijzen, tot ver buiten Europa.

Lees meer

Voor de Belgische belastingcontroleurs is het onbegonnen werk om zo’n kluwen aan postbusbedrijven volledig in kaart te brengen. De Luxemburgse fiscus krijgt wel uitgebreide schema’s van de opgezette constructies, maar die blijven vertrouwelijk en bevatten ook niet alle zijsprongetjes die de bedrijven wereldwijd maken. De Belgische fiscus krijgt doorgaans alleen de Luxemburgse goedkeuring onder de neus geschoven en moet zich daar als trouwe Europese partner meestal braaf bij neerleggen. Door het dubbele belastingverdrag tussen Luxemburg en België, moeten de bedrijven in kwestie maar één keer belasting betalen. Wanneer men binnen België enkele bedrijven vestigt op een en hetzelfde adres dan kan men zich vaak al verwachten aan lastige vragen van overheidsvertegenwoordigers, wanneer men dergelijke vestigingen tot stand brengt buiten België dan vormt dat geen probleem. Niet alleen in Luxemburg maar ook in enkele andere landen vormt dergelijke handelswijze geen probleem, zo bevestigd ook liberale premier Xavier Bettel

Link: Luxemburgse premier – na Luxleaks gaan we niets veranderen

Zo zijn enkele Luxemburgse dochterbedrijven van Belgische groepen gevestigd op adressen in het Groothertogdom waar tot bijna 200 andere bedrijven kantoor houden. In tal van landen houd men postbusadressen, bedrijven op residentiële blokken, vestiging op een hotelgebouw enz… geen probleem in tal van landen. Doet men zoiets in België dan roept dat vragen op bij de overheid, men loopt tevens het risico om ‘in belang van het onderzoek’ voor onbepaalde duur van de vrijheid te worden beroofd via het oneigenlijk gebruik van voorhechtenis.

Een onderzoek van De Tijd wees uit dat tal van Belgische bedrijven reeds verbonden zijn met gemeenschappelijke postbusadressen die tevens ook door 27 Belgische families en bedrijven in Luxemburg worden gebruikt. Op één adres stonden 59 Luxemburgse vehikels van andere Belgische bedrijven die dezelfde postbus gebruikten, volledig legaal en niet alleen in Luxemburg is dit perfect toegestaan. Net als in tal van andere belastingparadijzen kan het kantoor van een bedrijf in Luxemburg zich beperken tot een postbus.

In één gebouw te Luxemburg, aan de Rue Guillaume Kroll 5, hebben meer dan 1.600 bedrijven hun adres. Aan de Avenue Charles de Gaulle 2, herbergt men zo’n 1.450 bedrijven. Terwijl een gebouw aan de Avenue J.F. Kennedy 46A het thuisadres is van minstens 1.300 bedrijven. Zo blijkt uit een analyse van het bedrijvenregister van Luxemburg door het ICIJ. Bron; De Tijd.

Opgepast, in België kan justitie al een probleem maken bij 2 bedrijven die op 1 adres staan…

Er zijn tal van landen die we in combinatie met België voordelen kunnen laten bieden. Een voet aan grond hebben in een ander land kan voor bedrijven en voor natuurlijke personen tal van voordelen bieden, beslist niet alleen om de belastingen te drukken.

In 2011 zijn er wel nieuwe regels gekomen in Luxemburg, hierbij stellende dat Luxemburgse bedrijven die fungeren als interne banken van bedrijvengroepen toch een meerderheid van hun beheerders en bestuursleden in het Groothertogdom moeten stationeren, dit stationeren dient men te lezen als; ze moeten binnen het grondgebied van Luxemburg hun domicilieadres hebben. Maar hoe die regels worden afgedwongen in de praktijk en hoe postbusadressen worden aangepakt, wilde de Luxemburgse overheidsdienst Financiën niet vertellen aan het ICIJ.

Link: Pierre Gramegna – Ons land biedt tal van voordelen

Overheidsvertegenwoordigers van België en andere landen maken zich geen illusies dat kapitaal krachtige en grote bedrijven manieren zullen blijven vinden om gebruik te maken van akkoorden in Luxemburg en andere landen. VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn zegt u als lezer; waarom zouden kleinere bedrijven en u als burger zich moeten neerleggen bij de verschuldigde belastingtarieven en regels van België? Men kan als kleine burger altijd een stapje achterop hinken of verkiezen om veilig in de voetsporen te stappen van de grotere…

Het leven is kort en moet genoten worden. Het heeft geen zin om te ijveren voor een ideaal dat ver in de toekomst ligt, want wat heb je aan een ideale wereld als je zelf de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wie vindt dat hij teveel belasting betaalt, neem dan de maatregelen die nodig zijn om belasting te vermijden en houd deze maatregelen vooral voor jezelf, want als te veel mensen het navolgen trekt het de aandacht van de autoriteiten, dat kan alléén maar narigheid en hoofdpijn opleveren en vervolgens wordt de wetgeving alweer aangepast.

Alternatieven & Libertarisme

België is een prachtig land, behalve voor de Belgen zelf. Binnen gemengde maatschappijen remt men de bereidheid tot samenwerking af, zodat dit de eventuele economische ontwikkeling eveneens afremt. Maatschappelijke polarisatie en politiek kan leiden tot een last voor de andere lidstaten / gettovorming of emigratie van degenen die zich niet langer prettig of veilig voelen. Herstel van een dergelijk conflict kan tientallen jaren duren.

Toenemend staatstoezicht op de gewone burger motiveert tot o.a. fiscaal emigreren. Het blijft natuurlijk mogelijk om het vermogen in off-shore compagnies en trusts op te bergen maar het kan natuurlijk ook eenvoudiger. Door het dubbele belastingverdrag tussen België en sommige andere landen heeft men ook als kleine burger mogelijkheden ter optimalisatie. Gaat het om belastingfraude, nee geenszins! Alle constructies zijn in de regel perfect legaal. ‘Belastingoptimalisatie’ of ‘internationale belastingplanning’ zijn termen waarbij men zich vragen kan stellen maar het is indien professioneel toegepast perfect legaal.

Lees meer

Indirect vanuit de overheid bekomen loonslaven & stemvee door de mainstream media een toestroom aan desinformatie, dat leid tot sociale conditioning & limited beliefs, vooringenomenheid en tunnelvisie. De meeste loonslaven & stemvee zijn in overtuiging dat ze best met hun problemen kort bij huis te blijven, best in eigen provincie, liefst zelfs ‘hun eigen stad, hun eigen stal’. Voor de meeste schaapjes is het zicht in de tunnel zeer kort, te kort, al snel botsen ze binnen hun eigen stal ook op een muur. Als er één schaap over de dam is, volgt de rest.

Met alle respect maar we kunnen het niet eens zijn met de korte visie die tal van burgers er op nahouden, teveel Belgen betalen Europees maar denken niet Europees.

Heeft men in het Europa van vandaag dan niet het recht om periodiek te gaan wonen in de verschillende Europese landen of om binnen 1 Europees land regelmatig zich te verplaatsen zonder ergens een vast verblijf te hebben, ja toch. Heeft men in het Europa van vandaag niet het recht om zelfs op hotel te leven (waar men geen woonplaats kan kiezen), ja toch. Heeft men in het Europa van vandaag niet het recht om veel te reizen en de vakanties te nemen in de gekende en minder gekende vakantieoorden, ja toch. Heeft men niet het recht om gewoon het huis te ruilen voor een ruime woonwagen, een vakantiehuisje, lees een wisselend vakantiehuisje of aan te monsteren op een schip waar men werkt en leeft, ja toch. Het internationaal handelsverkeer vergt het uiterste van handelsmensen en voorziet dan ook in tal van mogelijkheden & rechten op vlak van residentie. Ja deze rechten heeft men en ja ze zijn ook in de praktijk toepasbaar, gelet op de gewijzigde normen, de waarden en de gewijzigde economische omstandigheden.

Links:

Wonen in Monaco

Wonen in Andora – NIEUWE REGELS VOOR PASSIEVE VERBLIJFSVERGUNNING

Het avonturisme en het niet honkvast zijn is een mensenrecht. Het overwegen en vermijden van hoge huurkosten wanneer men bijvoorbeeld dient te leven met een te klein inkomen is trouwens ook een mensenrecht. Waarom zou men als burger geen voorbeeld mogen nemen aan moraliteit en ethiek zoals die eigen is aan de overheid?

Vlaanderen corrupter dan Wallonie

Er zijn talrijke sociale en fiscale voordelen die landen zoals o.a. Luxemburg, Zwitserland, Monaco, enz… ook aan de kleine burger te bieden hebben, of zijn deze oorden misschien louter voorbehouden voor zeer kapitaal krachtige burgers en ondernemingen, nee toch. De combinaties tussen verschillende landende leid vaak tot interessante mogelijkheden, te weinig ‘kleine burgers’ blijken dit te beseffen.

Laat ons tenslotte niet vergeten dat er in heel wat landen geen verplichtingen bestaan tot woonplaats en hoofdverblijfplaats. Ook leggen sommige landen aan burgers niet de verplichting op tot het dragen van een identiteitskaart (zoals bijvoorbeeld in Engeland). Velen blijken het reeds vergeten maar de identiteitskaart in België werd niet door de Belgen ingevoerd maar wel door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de vorm van de zogenaamde ausweis zodat elk individu op elk ogenblik door de bezettende macht kon gecontroleerd worden en men ook precies kon weten waar men de betrokkene kon vinden. Dat alles controlerende regime komt heden ten daag ook binnen een politie staat als België nog altijd goed van pas. Is dit in het Europa zonder grenzen wel nog aan de orde? Wij bij VZW Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn zijn alvast van mening dat alternatieven gerechtvaardigd zijn.

Chip registratie van jezelf:

“You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.” Er komt weldra een tijd waarin tal van overheden geen vrede meer zullen nemen met louter een ‘eenvoudige adresregistratie’. De overheid zal alle loonslaven & stemvee chippen en registeren in hun systeem. Zoals steeds zal de overheid beginnen bij de zwakste, de pasgeborene, de gevangenen, vervolgens de kudde der naïevelingen en uiteindelijk diegene die door de overheid worden geïncrimineerd als burgers die de ‘wetten van de overheid’ niet willen naleven….

Don’t take my word for it, go find it yourself…

Links:

Microchip into body

All European newborn babies will be microchipped from december 2016

Nederlands biometrisch paspoort

Wikileaks – Microchips in newborn european babies

Goede oplossingen in België, betere oplossingen in Europa

PT – de multinationale mens

Het begrip PT staat voor Perpetual Traveller. Dit is een manier van leven, die gebruik maakt van de verschillende regelgeving binnen verschillende landen, dit op volkomen legale wijze, zodanig dat de dreiging van overheden voor uw have en goed geminimaliseerd wordt en het plezier voor jou als mens gemaximaliseerd wordt. De ongelijkheid en verschillen tussen landen is juist de dimensie die voor de mensen een relatie met meerder land nuttig maakt. Waar het systeem tussen verschillende landen zich niet aanvult, wat is dan het nut en meerwaarde? Wetgevingen en voorwaardelijke privéleges zijn ongelijk en daardoor kan de som der delen groter zijn dan de delen an sich. De reden dat overheen de grenzen kijken vaak aantrekkelijk kan zijn is gelegen in dit principe.

Enkele simpele voorbeelden: hasj roken doe je in Nederland, en ziekenfonds nemen doe je in België, hard rijden met een motor of auto in Duitsland, geen inkomstenbelasting betalen doe je in Monaco, geen belasting betalen over de winst van je onderneming in Jersey, enz. …

In Hongarije heeft men de hoogste belasting op toegevoegde waarde, met een standaardcijfer van 27 procent BTW, terwijl er andere landen binnen ditzelfde Europa zijn waarbij men 0% BTW hoeft te betalen over gelijkaardige producten en goederen.

Lees meer

De PT levensstijl maakt ook gebruik van het feit dat de meeste overheden hun eigen burgers als semi-slaven of loon-slaven beschouwen maar mensen die te gast zijn, mensen afkomstig van over de hele wereld met alle egards behandelen.

We kennen allemaal wel een situatie waarbij een buitenlander bij zijn verblijf in een gastland dingen bij de overheid kan bekomen waarvan een geboren en getogen native inwoner alleen maar kan dromen. O.a. het bekomen van fiscale voordelen maar ook de toekenning op rechtsbijstand is er zo eentje.

Voor een Belg zijn er bvb buiten België meer mogelijkheden om gratis rechtsbijstand te krijgen van top advocaten die ook binnen België kunnen optreden, deze advocaten kunnen door de Belgische justitie minder onder druk worden gezet, zijn dus minder kwetsbaar in hun loopbaan en durven dus verder gaan in het behartigen van de belangen van u als hun cliënt.

Een buitenlander of wie als Belg zijn residentie buiten België heeft en werkt voor een buitenlandse onderneming betaalt veel minder aan belasting dan een vergelijkbare Belg met residentie binnen België. De strategie van de PT houdt in dat hij door zijn belangen te verdelen veel confortabeler kan heersen over zijn eigen leven. Zijn nationaliteit, residentie, voertuig registratie, werkzaamheden en investeringen worden eenvoudig gespreid tussen verschillende landen.

Als willekeurig voorbeeld: nationaliteit: Belg; residentie: Monaco; belangrijkste werkzaamheden: VS; investeringen en sparen: Hong Kong. De belangrijkste instrumenten ter verwezenlijking van deze strategie zijn: extra paspoortpostadressenbankrekeningen op verschillende naam in verschillende landen en eventueel postbusvennootschappen. Het nut van een extra paspoort is niet te onderschatten. Een ander zeer bruikbaar ‘instrument’ voor de PT is het postadres, bij meerdere locaties horen immers meerdere adressen.

Een postadres is ieder adres waar de geadresseerde niet woont of verblijft. Dat kan dus het adres van een vriend of een familielid zijn. Hotels kunnen hiervoor ook gebruikt worden. Maar ook wij van Ons Centraal Maatschappelijk Welzijn kunnen voor de cliënten de postzaken wereldwijd ontvangen. Deze post verzorgen we voor de betrokkene tot hij langs komt, of we stoppen de post in nieuwe enveloppen, plakken opnieuw postzegels en zenden het door naar het adres, waar de geadresseerde zijn post wil ontvangen. Deze hulp wordt vaak aangevuld met telefoon- en faxdiensten, typewerk, e-mailing, vertaalwerk, etc.

Het opnemen van de telefoon met de bedrijfsnaam van de klant hoort bij de mogelijkheden. Van deze diensten wordt gebruik gemaakt door: eenmanszaken waarvan de eigenaar vaak onderweg is; startende ondernemingen die zich nog geen eigen kantoor met secretaresse kunnen veroorloven; grotere bedrijven die willen bezuinigen op hun kantoorkosten; ondernemingen die een kantoor in een andere stad of ander land willen openen; etc.,etc….

Een postadres wordt vaak gebruikt om de privacy te beschermen. De noodzaak daartoe wordt in ons computertijdperk met de dag groter. Heb je het ook wel eens gehad dat u eenmaal een proefabonnement op een tijdschrift hebt genomen en vervolgens tot in lengte van dagen uit de meest uiteenlopende richtingen wordt lastig gevallen met nieuwe aanbiedingen? Met de opkomst van telemarketing & telefonische verkoop is men zelfs in z’n eigen huiskamer niet meer veilig. Ook de overheid koppelt steeds meer bestanden en in het bedrijfsleven worden bestanden doorverkocht voor 20 à 50 cent per adres. De invoering van wetten op de privacy was voor de overheid het startsein om over te gaan tot massale koppeling van haar bestanden. Die wetten zijn een soort zoethoudertje: ‘Wees maar niet bang burgertje, wij als overheid leggen onszelf beperkingen op!’ Nou, dat hebben we geweten. Wie de kranten bijhoudt kan bijna dagelijks nieuwe creatieve koppelingsvoorstellen lezen. Uiteenlopend van het koppelen van kentekenregistratie met openstaande boetes & taksen. Uitkering trekkers die rijden in een ‘te dure’ wagen kunnen zich verwachten aan vragen die hoofdpijn geven. Middels het ziekenfonds bestand kan men zwartwerkers opsporen. De privacywetten schrijven voor dat bestanden alleen gebruikt mogen worden voor het oorspronkelijke doel van dat bestand. Het vereist wel een zeer soepele geest om te denken dat de ziekenfondsregistratie oorspronkelijk bedoeld was om zwartwerkers op te sporen. Onder de vlag van terrorisme preventie neemt de overheid alsmaar meer van onze tijdelijke privileges weg.

Via sociale media kan de overheid op de voet volgen wat je als burger doet. De meeste van die netwerken zijn ‘gratis’ omdat de gebruiker zichzelf voor een deel verkoopt. Facebook zal vanaf 30 januari 2015 standaard uw locatie kunnen volgen, op basis van uw smartphone of een ander toestel. Ook uw surfverkeer wordt getraceerd. Facebook volgt u dus eigenlijk overal, ook op andere websites. Daarnaast heeft Facebook toegang tot de contacten uit uw adresboek en de data die u via andere toepassingen, zoals WhatsApp of Instagram, verstuurt. Tip; Duitsland krijgt als enige land in Europa een uitzondering op de nieuwe gebruikersvoorwaarden, doe er uw voordeel mee….

Om het leven van de burger als individu tot in detail te regelen heeft de roverheid natuurlijk een hele hoop geld nodig om hun programma’s uit te voeren en hun bureaucraten te eten te geven.

Eens men als burger gedupeerd is door de overheid dan is het al te laat, men kan dan alleen nog maar via langdurige en zeer kostbare processen proberen zijn bezittingen terug te krijgen, de kans op schadevergoeding is minimaal. U gelooft mij niet? Dan raad ik u ten sterkste aan de gebeurtenissen in Amerika op de voet te volgen. Alle idiotiën die hier in België vijftien jaar geleden onbekend waren zijn in Amerika begonnen. Denk aan: milieudelicten, handel met voorkennis, confiscatie van eigendommen, etc, etc..

Gouden raad; betaal zoveel mogelijk met cash. Cash is anoniem, en laat geen sporen achter. Stel: u doet bij de supermarkt altijd boodschappen voor twee personen, bijvoorbeeld voor de slecht ter been zijnde buurvrouw, en u betaalt met uw bank of credit kaart. Bij overheidsinstanties staat u te boek als alleenstaande. Over een paar jaar kennen die instanties uw boodschappenlijstje en gaan zij doordringende vragen stellen. Bij een onderzoek van uw bankrekening ziet de overheid in een oogopslag uw betalingsverkeer, men ziet wat en waar je koopt, waar je brandstof tankt, waar je bent geweest. Op de meeste van die locaties staan ook camera’s. De overheid gaat op allerlei vlakken cash transacties inperken en het gebruik van een kaart aanmoedigen. De meeste burgers slikken het als zoete koek want het is toch zo gemakkelijk, ja dat hebben de mensen graag, makkelijk… Voorkomen is beter dan genezen. Cash is king!

Link: Steeds minder mensen betalen cash

Wat we zo net beschreven zijn vooral proactieve defensieve strategieën, bedoeld om allerlei overheid onheil af te wenden. Meer agressieve defensieve strategieën zijn natuurlijk ook mogelijk. Waardevol is het om op een bepaalde manier ergens geregistreerd te staan, grote voordelen brengt het met zich mee. Iedereen kent natuurlijk de samenwoner die een uitkering als een alleenstaande ontvangt. Het begint zelfs op sommige plaatsen al goed gebruik te worden om de hond te registreren bij een oom of tante, die in een gemeente woont waar geen hondenbelasting geheven wordt.

Maar wat dacht u van meer dan 400 mensen die in de rijksregisters zijn opgenomen via één-en-hetzelfde referentie adres, verstrekt door een privé persoon te Merksem? Of van minimum steuntrekkers die tal van auto’s op hun naam hebben staan, en zodoende de werkelijke eigenaren belastingen en verkeersboetes besparen.

Waar de overheid vooral geïnteresseerd is in individuen, het bedrijfsleven is meer geïnteresseerd in groepen. Marketingbureaus maken in de populatie een onderverdeling op 48 kenmerken. Leeftijd, geslacht, woonplaats, inkomen, en nog 44 andere kenmerken. Ik zou zelf zo’n lijst niet kunnen samenstellen. Heel belangrijk voor de marketingbureaus zijn de postcode-gegevens. En hier komt het postadres om de hoek kijken. Een postadres heeft een andere postcode dan je zelf hebt. Middels een andere postcode kun je aanbiedingen krijgen die je anders niet krijgt, en door je postadres blijf je verscholen voor instanties waar je geen trek in hebt. Postorderbedrijven houden terdege rekening met de buurt waar de klant woont. Brussel, Antwerpen en andere grote steden hebben zulke beruchte buurten dat sollicitanten uit zo’n buurt bij voorbaat kansloos zijn. Een postadres biedt uitkomst. Maar ook de jonge startende ondernemer maakt een betere indruk met een kantoor in een residentiële buurt dan in een beruchte achterbuurt. Het zou mij verder niet verbazen als krediet-instanties eerder over de brug komen, wanneer je in een nette buurt ‘woont’. En hetzelfde geldt voor creditcard-maatschappijen.

De mogelijkheden van een postadres zijn ontelbaar. Je kunt het beschouwen als een uitbreiding van het geheime telefoonnummer. Serieuze speurders zullen zo’n geheim nummer kunnen achterhalen. Een postadres bij een privé organisatie kan daarentegen indien nodig werkelijk geheim zijn.

Bij een postkantoor in België is legitimatie verplicht bij het openen van een postadres. Dat is ook het nadeel bij het openen van een postadres in Nederland, de postbus, ook hierbij is legitimatie verplicht. Een ander nadeel is, dat het natuurlijk geen echt adres is, iedereen ziet meteen dat het hier gaat om een postadres. In landen als Duitsland, Zwitserland en Luxemburg kan de lokale postdienst moeilijk doen met het bestellen van brieven op adressen waar de geadresseerde niet staat ingeschreven in de bevolkingsregisters. Nu zullen ook allerlei criminelen en fraudeurs van postadressen gebruik maken, maar u moet maar denken: bankrovers maken ook gebruik van auto’s en het zou absurd zijn om alleen om die reden iedere automobilist voor een potentiële crimineel aan te zien.

Ik heb al een aantal redenen genoemd om een postadres te nemen, en ik noem er nog een paar:

Een getrouwde man heeft een minnares en ontvangt brieven van haar op zijn postadres die hij dan zelf gaat ophalen. Eens per jaar gaat hij met haar op wintersport. Zijn vrouw denkt dat hij voor zaken in Hong Kong is. Hij stuurt haar brieven, ter ondersteuning van zijn verhaal, via een postadresbedrijf in Hong Kong. Dit wordt remailing genoemd.

Een getrouwde man denkt na over echtscheiding. Hij wil zich eerst oriënteren op de financiële gevolgen en neemt contact op met zijn advocaat. Hij heeft liever niet dat diens brieven op de zaak of aan huis geleverd worden en opent een postadres.

Een man met een bankrekening in een belastingparadijs wil zijn rekening geheim houden voor de Belgische fiscus, en laat zich zijn bankafschriften e.d. toesturen via een postadres in een neutraal land. Op de nieuwe envelop zitten postzegels van Singapore i.p.v. Jersey of Liechtenstein.

Johan heeft twee zeer nieuwsgierige roddelkonten als buren. Hij verdenkt ze ervan regelmatig in zijn brievenbus te gluren om via de afzenders op de enveloppen meer over hem te weten te komen. Hij neemt een postadres voor zijn gevoelige post.

Jan is een pacifist en weigert belasting te betalen waar vernietigingswapens mee worden gekocht. Hij leidt zijn postorderbedrijfje via een postadres over de grens, zodat hij uit het zicht van de fiscus blijft. Dit kan voor een zeer lange tijd aardig goed gaan.

Henk zit in de bijstand en overweegt een bedrijfje te beginnen. Hij wil eerst weten of er überhaupt geld in zit, voordat hij alle instanties op de hoogte stelt. Dit scheelt hem een hoop bureaucratische rompslomp. Voor alle zekerheid opent hij een postadres voor zijn bedrijf.

Marc staat op het punt failliet verklaard te worden. Al zijn post wordt dan automatisch doorgestuurd naar de curator. Hij opent tijdig een postadres.

Zoveel mensen zoveel zinnen. Ieder zal zo zijn eigen redenen hebben om een postadres te openen. Er zijn vele toepassingen die we hier niet genoemd hebben.

Het niveau van anonimiteit en veiligheid is afhankelijk van het doel van het postadres. Een postadres is anoniemer dan het huisadres/persoonsregistratie adres. Wie anonimiteit wenst dient ook in acht te nemen de sporen via betalingsopdrachten aan de bank of creditcardmaatschappij, maar ook het gebruik van telefoon vraagt aandacht. De telefoonproviders houden bij welke nummers er gevormd zijn en op de hotelnota staan ook uw telefoontjes vermeld. Discreet gebruik maken van uw eigen telefoon is mogelijk middels zogenaamde call-back systemen. Deze systemen zijn erg sterk opgekomen als antwoord op de hoge internationale tarieven van de landelijke telefoonproviders. Stel, u wilt bellen met uw postadresbedrijf in Zwitserland. U draait het nummer van een computer in de VS. Zonder dat de computer opneemt legt u de hoorn op de haak. De computer belt u binnen 20 seconden terug, u neemt op en draait het nummer van het bedrijf in Zwitserland. U betaalt het telefoonbedrijf in Amerika. De Belgische telefoonproviders registreert niets, zelfs niet het nummer van het telefoonbedrijf in Amerika. Dit is ook handig als u uw bank in Liechtenstein wilt bellen, en het is nog goedkoper ook. Daarnaast zijn er genoeg alternatieven om geëncrypteerd te communiceren, waarvan soms zelfs de broncode vrij beschikbaar is. Het is zeer sneu te moeten toegeven maar we leven in tijden dat gewone mensen veel van beroepsmisdadigers kunnen leren.

Link: Koen Geens wil toegang tot privéberichten

Jou veiligheidsvoorzieningen kunnen reeds met kleine investeringen bijna oneindig worden opgevoerd zodat je werkelijk het anonieme leven leidt van een misdadiger of een spion. Gewone mensen overkomt dat niet, denkt je? Wat dacht je van kinderontvoering? Gebeurt zo’n 130 keer per jaar. Gewone brave huisvaders en een enkele moeder, die flink gefrustreerd raken van het rechtssysteem. Niet de lusten, wel de lasten, weet je wel. Niet de kinderen zien, wel elke maand alimentatie dokken. Ontvoerders van kinderen kunnen ook hun voordeel doen met verschillen in nationale wetgeving.

Zo worden kinderen bij echtscheiding in Arabische landen automatisch toegewezen aan de vader. Dergelijke landen zijn zeer terughoudend met het tegemoet komen aan uitleveringsverzoeken. Als een vader met kind ergens toevlucht heeft gevonden, kan hij, als hij toch tot een vergelijk wil komen met zijn ex, contact onderhouden via meerdere postadressen. Hij stuurt zijn brief bijvoorbeeld eerst naar Canada, vandaar wordt hij doorgezonden naar Singapore. Van Singapore gaat de brief naar Brussel. Brieven van zijn ex of haar advocaat volgen de omgekeerde route en komen uiteindelijk aan bij een hotel, waar hij natuurlijk niet logeert. Een vastberaden speurder kan zijn onderzoek beginnen in Singapore, vervolgens verwacht hij de gezochte in Canada aan te treffen, etc.

Een goed postadresbedrijf geeft alleen gegevens af bij een gerechtelijk bevel. Een excellent postadresbedrijf verstrekt zelfs bij gerechtelijk bevel geen gegevens…

De speurders zijn dus wel even bezig en de voortvluchtige vader heeft tijd zat om nieuwe maatregelen te treffen. Een treffend voorbeeld is in dit geval een zaak die een paar jaar geleden de voorpagina’s van de landelijke kranten haalde in Nederland. Een hoge Novib-ambtenaar had zijn kinderen ontvoerd. Hij had onderdak gevonden bij een vriend in Brazilië en bleef contact onderhouden met vrienden en kennissen in Nederland. Ondernemende detectives hengelden post uit brievenbussen en achterhaalden zo de verblijfplaats van de kidnapper. Deze Novib-ambtenaar had duidelijk niet het artikel van dhr. Anton Peeters gelezen.

België is geen rechtstaat, wel een politiestaat waarbij rechtsonzekerheid je burgerrecht is, mensen worden binnen België figuurlijk en letterlijk aan de ketting gelegd als dit het agenda van justitie schikt.

Links:

Marcel Vervloesem opnieuw vastgeketend

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd minister Turtelboom was op de hoogte

Deportatie van gevangenen

Cipiertje wat is er aan de hand

België werd voor zijn regime al talrijke keren veroordeeld door Staatsburg maar als ‘hart van Europa’ doet de Belgische justitie gewoon crimineel verder. Tot heden heeft geen enkele politieker de ruggengraat of de ballen om hier tegen in te gaan. Burgers die een procedure in Straatsburg willen voeren tegen de Belgische staat worden via de lobby van uit Brussel meestal in de gracht gereden via Art. 34, Art. 35.

De toekomst is onzeker en ik raad iedereen dan ook aan altijd één veiligheidsniveau hoger te zitten dan je noodzakelijk acht. Dat betekent dat je alleen die post op u thuisadres ontvangt, die bijna iedere Belg krijgt. Bijvoorbeeld bankafschriften van één rekening kun je thuis ontvangen. Afschriften van een tweede of derde rekening komen dan op je postadres… Een krant op je postadres ontvangen is wel erg vermoeiend, maar een week- of maandblad kan weer wel. Voor nieuwsgierige buren en postbodes bekom je de meest kleurloze persoon die er bestaat. En dat is precies de bedoeling. Je wilt niet weten hoe vaak de overheid informatie bekomt via De Post en hun medewerkers. Voor het opvragen van informatie gebruik je best een alter ego omdat je tot in lengte van dagen in een bestand blijft zitten dat regelmatig doorverkocht wordt. Wil je ergens gebruik van maken waarbij nodig is dat je jou werkelijke identiteit onthuld dan vraag je de informatie gewoon nogmaals aan en ditmaal met echte naam en adres.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is door allerlei overheidsmaatregelen – hoge belasting op arbeid en winst, milieuvoorschriften, importbeperkingen, etc. – de multinationale onderneming ontstaan. De productie verplaatste zich naar landen waar arbeid minder belast werd, de lage lonen landen. Goederenstromen gaan legaal langs belastingparadijzen om de winstbelasting te kunnen ontlopen. De holdingvennootschappen zijn dan weer in andere belastingparadijzen gevestigd, o.a. in Nederland. Een logisch vervolg op deze ontwikkeling is letterlijk de multinationale mens: de man of vrouw met meerdere nationaliteiten die zijn activiteiten spreidt over & tussen verschillende landen, daar waar de activiteiten het meest profijtelijk zijn. Deze manier van leven is geschikt voor iedereen die niet langer een loonslaaf is: zakenlieden, vrije beroepen, ondernemers, etc. Zelfs loonslaven kunnen hun positie aanzienlijk strek verbeteren door het land van ‘woonst’ en het land van werk op te splitsen, zich te registreren in een ander land dan het land waar ze werken.

Je actie radius als PT spreiden heeft op talrijke vlakken voordelen. Wanneer men als verdachte van een zwaarwichtig geweldmisdrijf of van een terreurdaad tegen België wordt gevonden in een ander land dan kan het Belgisch gerecht makkelijk optreden, vlot vertrek vanuit België een rogatoir commissie. In de andere gevallen is de Belgische overheid aangewezen op de politie en justitie in het buitenland. Maar buiten de Belgische grenzen heeft de lokale overheid en justitie vaak niet de criminele geestesgesteldheid zoals die gangbaar is binnen de Belgische justitie. Als PT plegen we geen zwaarwichtig geweldmisdrijf of een terreurdaad tegen de overheid dus waarom zou men buiten de politiestaat België een PT komen lastig vallen.

Klassieke PT-landen zijn Frankrijk en Italië. De kunst van de PT bestaat erin te leven en te werken met landen waar de overheden dermate incompetent zijn of nog niet zijn afgegleden naar een politiestaat zodat de burgers grotendeels hun eigen gang kunnen gaan zonder de bemoeizucht van een overheid en hun other people’s money managers. Als interessante PT-bestemmingen vind je niet alleen landen als Luxemburg, Monaco, Zwitserland, een combinatie met sommige Oost-Europese landen kan ook zeer aardig je levenskwaliteit verbeteren. In bijvoorbeeld Polen loopt bijna geen mens rond die niet naast zijn officiële baan er een zwarte baan bij heeft. Er bestaan daar complete zwarte privéklinieken. Mogelijkheden genoeg binnen Europa voor de opkomende PT in spé.

Links:

Wat gebeurt er als een overheid zijn eigen valuta vernietigt

Geloof in staat; 7 redenen voor Verlichting