Strafrechtelijk en strafprocesrechtelijk, verzwarende elementen

1545970_778459252209921_852187695596876436_nDe opsporing van het misdrijf domiciliefraude of het ermee samenhangende misdrijf verloopt volgens de algemene principes van het straf(proces)recht. In tegenstelling tot het bestuursrecht werd op het vlak van het straf(proces)recht wel een regelgeving uitgewerkt die een algemeen kader schetst: het Strafwetboek van 8 juni 1867 en het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808.

Wanneer de domiciliefraude samen gaat met sociale fraude (verhoogde uitkeringen of sociale voordelen) zijn ook dit ernstig verzwarende elementen, zal de domiciliefraude samen met de sociale fraude onderzocht en geverbaliseerd kunnen worden omdat de instellingen van de sociale zekerheid hierbij ernstig worden benadeeld, evenals het maatschappelijk weefsel en het draagvlak voor de sociale uitkeringen komt onder ontoelaatbare druk te staan.

Er kan een strafklacht worden neergelegd tegen diegene die zijn registratie neemt buiten de hoofdverblijfplaats, dit wegens bedrieglijke organisatie van onvermogen. Dergelijke strafklacht komt meestal tot stand op vraag van een ex-partner omwille van bijvoorbeeld alimentatie achterstand, of een andere schuldeiser.

De macht en het optreden van politie beambten die de onderzoeken voeren wordt in grote maten beheerst door de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, B.S. 22 december 1992.

De strafrechtelijke vervolgingen dienen steeds te verlopen volgens de regels van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), vooral artikel 6 (recht op een eerlijk proces), maar binnen de Belgische justitie blijft het EVRM dode letter des wet natuurlijk, in de praktijk komt dit er op neer dat, tenzij men de nodige relaties heeft, men als burger geen schijn van kans op een eerlijk proces heeft binnen een land als België. Nogmaals, tenzij men beschikt over ruime financiële middelen of de juiste relaties ter lobby binnen politiek & magistratuur. Hebt u niet de nodige financiële middelen of relaties dan bekomt u volgens toepassing van het gewoonterecht en na het doorlopen van een uithongering procedure uiteindelijk niets. Een burger die nog niet is uitgeput na elke rechtsgang binnen België kan met zijn laatste hoop vooruitzien op het Europees Hof te Straatsburg. Hier te Straatsburg gaat de vraag om rechtspraak afgewezen worden dankzij de gedetacheerden vanuit Brussel, u als burger bekomt een standaard brief vanuit Straatsburg die verwijst naar Art. 34 & Art. 35. Buiten wijsheid en frustratie gaat men als burger verder niets constructief bekomen.

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/strafrechtelijk-en-strafprocesrechtelijk-algemeen/