Verhuurders risco als secundaire fraudeur

10731005_560864414051086_4971291754974363656_nDomiciliefraude op zich zal meestal geen vermogensvoordeel opleveren. Het is vaak de overtreding van andere regelgeving, gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die wel een vermogensvoordeel zal genereren. Te denken valt uiteraard aan sociale uitkeringen en allerhande belastingen.

Domiciliefraude is dus zelden een doel op zich, wordt vaak gepleegd met het oog op vooruitzicht van andere fraude, niet zelden sociale huisvesting & uitkeringsfraude. Als burger is men rechtstreeks strafbaar op basis van de wet over de bevolkingsregisters wegens domiciliefraude maar vaak is men ook strafbaar op basis van andere reglementering.

De COL besteedt ook aanzienlijke veel aandacht aan wat men noemt de secundaire fraudeurs. De COL benaderd het fenomeen domiciliefraude in zijn geheel, dus inclusief de aanpak van de secundair fraudeur en zijn mededaderschap aan sociale fraude. Het uitgangspunt van de COL is; wanneer een kandidaat-fraudeur geen domicilieadres vindt, zal hij ook niet kunnen frauderen. Maar zulke redenering in hoofde van de overheid is natuurlijk wel weer heel erg kort door de bocht genomen.

Sommige ambtenaren bij politie en parket beperken het strafdossier niet tot domiciliefraude en inbreuken op de regelgeving ruimtelijke ordening, krotverhuur en sociale fraude. Ze durven de tenlastelegging in het strafdossier voeden met misbruik van vertrouwen, schriftvervalsing, zelfs witwassen en soms zelfs corruptie. (dat het bij corruptie vaak de politie is die met het handtje openstond wordt met de mantel der liefde bedekt)

Met de ten laste legging van corruptie is men bij de parketten de laatste jaren wel wat voorzichtiger geworden wegens de kans op het “backfire effect”. De afgelopen jaren werd menig onderzoek naar domicilie fraude in de kiem gesmoord nog voor het goed op gang kwam of richtig parket ging, dit omwille van de corruptie bij betrokken ambtenaren. De overheid had risico bij hun eigen mensen uit te komen en aldus in eigen voet te schieten…

Zo zijn er o.a. in Antwerpen de afgelopen jaren reeds meerdere gevallen geweest waarbij wijkagenten “even werden apart genomen door een overste voor een privé gesprek”, de overste hen wijzende op het boven water komen van strafbare feiten… Hier geen correctionele vervolging natuurlijk, maar wel de mantel der liefde het politieambt waardig, hooguit een waarschuwing, weg promovering, schoring met behoud van het loon, vervroegd met pensioen. Dient het nog gezegd dat de overheid altijd “zeer streng” voor haar vertegenwoordigers is wanneer corruptie boven water komt?

HEBT U NOG EEN VRAAG?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Permanent link to this article: http://vzw-ocmw.be/verhuurders-risco-als-secundaire-fraudeur/